Navigation

High Quality Potting Soil

Ideale grond voor uw gewas!

Onze High Quality Potting Soil is van zeer hoge kwaliteit, met humuszuren en fulvozuren, samengesteld uit wit en zwartveen met een zeer fijne structuur, klei en 10% wormenmest.
Deze samenstelling levert een grond op met een zeer goede structuur en een goede CEC, (kationuitwisselbaarheid) waardoor voedingsstoffen kunnen worden gebonden aan de grond en wanneer nodig aan de plant geleverd kunnen worden in de juiste vorm wanneer nodig.
Deze grond heeft een lage EC, waardoor er direct in gezaaid kan worden en gedurende de teelt vordert, bijgemest kan worden naar behoefte van het gewas.
Om gedurende de gehele teelt een optimale bodemstructuur te kunnen garanderen, is er aan onze grond ruim voldoende kalk toegevoegd, zodat ook bij hogere kaliumwaarden geen verdichting optreed en verzuring uitblijft.
De PH van deze zwakzure grond is rond de 6.0 – 6.2 Dit is door middel van de PH van het giftwater nog bij te stellen.

Hierdoor is deze grond voor zeer veel bloemen en gewassen geschikt. Wanneer de teelt juist wordt beëindigd, is deze grond voor meerdere teelten herbruikbaar.